rund ps23

Överfallslarm är ett övervakningssystem som med hjälp av överfallslarm-knappar detekterar och dirigerar hjälp till den nödställde. Systemet kan vara ett komplement i ett inbrottslarm eller ett helt fristående. Systemet behöver inte vara uppkopplat mot larmförmedlingscentral men det rekommenderas för att få systemet godkänt.

Överfallslarm kan även nyttjas som kallelsesystem men då är syftet att tillkalla snabb hjälp. Tex. vid olika vårdinrättningar där en patient behöver hjälp på en handikapptoalett. Oavsett ändamål så kan vi hjälpa er att anpassa en lösning som uppfyller de regelverk och funktioner som er verksamhet kräver.

 

Fasta installationer     Portabla installationer


Offertförfrågan

Det här låter intressant! Skicka gärna ett offertförslag utifrån ifylld information nedan.

Offertkontakt

Copyright © 2017 Professionell Säkerhet i Skåne AB.