rund ps13Ett passersystem är ett tekniskt system med elektroniska lås.

Det finns olika typer av lösningar med allt från kodläsare till ögonavkännare. Det vanligaste idag är kortläsare och beröringsfria läsare med taggar. Vanligt är att man kopplar ihop sitt passersystem med sitt larm för att få ökad säkerhet.

Vi hjälper er att välja rätt system utifrån era förutsättningar och önskade funktioner.

Några nyckelpunkter att ta med sig gällande passersystem:

1. Systemet loggar användandet, så att man i efterhand kan kontrollera vem som passerat den aktuella dörren vid vilken tid.

2. Administratören kan koppla olika tidszoner till dörren så att man kan låta personen med nyckeln passera endast vid vissa tider.

3. Administratören kan enkelt spärra nycklar som tappats bort. Administratören kan även på ett enkelt sätt skapa nya nycklar för tex. Nyanställda etc.


TILLBAKA TILL LÅS & PASSAGESYSTEM


Offertförfrågan

Det här låter intressant! Skicka gärna ett offertförslag utifrån ifylld information nedan.

Offertkontakt

Copyright © 2017 Professionell Säkerhet i Skåne AB.