rund ps behorig 2Alla anläggningar delas in i 4 kategorier utifrån skyddsnivå. Dessa nivåer är regelverk från SBSC. Dessa nivåer är även de riktlinjer som ofta åberopas i upphandlingar eller av försäkringsbolag.

Klass 1 = försåtsanläggning.

Klass 2 = skalskyddsanläggning med försåt.

Klass 3 = skalskydd och försåt i samtliga utrymmen utom fönsterlösa utrymmen mindre än 4 kvm och toaletter.

Klass 4 är lika som Klass 3 men inga undantag. Det ställs också krav på installatören, materialet och utförandet.

Vi kan stå till hjälp med projektering och diskussioner med både försäkringsbolag och upphandlande enheter som önskar stöd i dessa frågor.

 

 

TILLBAKA TILL LARM


Offertförfrågan

Det här låter intressant! Skicka gärna ett offertförslag utifrån ifylld information nedan.

Offertkontakt

Copyright © 2017 Professionell Säkerhet i Skåne AB.