rund vardegrund 2Sedan starten har visionen och målet alltid varit att vi ska vara det självklara valet för kunder när det kommer till deras säkerhet.

Arbetet för att uppnå våra mål börjar internt.
Vi tror att god trivsel, härlig atmosfär och stor kompetens är nycklarna till att uppnå våra mål. Därav lägger vi stort engagemang i vår personal. Trivs man på jobbet brukar man vanligtvis prestera bättre ute hos kunden. Vilket är det viktigaste för oss – att kunden är nöjd! Därtill arbetar vi efter personliga utvecklingsplaner och löpande utbildningar för att säkerställa en hög kompetens internt. En kompetens som ska återspeglas hos våra kunder där vi hjälper dem att hantera sina nya och äldre säkerhetssystem.

Jag är väldigt stolt över min personal och det arbete vi utför på daglig basis. Därav brinner jag även för vårt arbete att vara branschens bästa arbetsgivare, då alla anställda är den största tillgången i bolaget och därigenom den viktigaste nyckel till vår framgång och till våra kunders nöjdhet.

Henrik Karlsson
VD, Professionell Säkerhet

Dokument:

Personalpolicy
Miljöpolicy
Kvalitetspolicy
Miljöutredning

Copyright © 2017 Professionell Säkerhet i Skåne AB.